17. listopadu 2753, 53002 Pardubice, CZECH REPUBLIC
IČO: 25986694, DIČ: CZ25986694
č.ú.: 182156101/0300 ČSOB pobočka Pardubice

Telefon: +420603211717, +420603533700
E-mail: info@satinternet.info

Webmail: mail.satinternet.info

Klienti služby SATnet prosím přejděte na www.satnet.cz